Autor:
Ryszard Ignacy Reinowski

Ryszard Ignacy Reinowski
Gdy się chłop zapomni, co się często zdarza, to go zaraz baba wlecze do ołtarza. Ryszard Ignacy Reinowski