Cyprian Kamil Norwid

"Gorzki to chleb jest polskość."


Ocena: 6.69 (Głosujących: 13)

"Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 13)

"Cisza jest głosów zbieraniem."


Ocena: 9.67 (Głosujących: 6)

"Gorzki to chleb jest Polskość..."


Ocena: 8.44 (Głosujących: 9)

"Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna."


Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek."


Ocena: 8.80 (Głosujących: 5)

"Kto kocha małe - temu olbrzymieje i lada promyk zolbrzymia nadzieję."


Ocena: 9.09 (Głosujących: 11)

"Piekło to ledwie niemożność miłości."


Ocena: 7.25 (Głosujących: 4)

"Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej."


Ocena: 7.08 (Głosujących: 12)

"Słowo jest ogień - milczenie jest lawa."


Ocena: 8.00 (Głosujących: 7)

"Cóż wiesz o pięknem? ...
... Kształtem jest miłości."


Ocena: 7.40 (Głosujących: 10)

"Do kraju tego,
gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Do darów Nieba...
Tęskno mi, Panie..."


Ocena: 8.68 (Głosujących: 19)