Richard Nixon

"Samochód służbowy jest czymś, co każdy uważa za rzecz zbędną dopóty, dopóki sam w nim nie siedzi."


Ocena: 5.50 (Głosujących: 4)