Autor:
Izaac Newton

Izaac Newton
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Izaac Newton