Autor:
Walter Nernst

Walter Nernst
Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. Walter Nernst