Autor:
Prentice Mulford

Prentice Mulford
Zdobywać majątek za cenę zdrowia znaczy to samo, co odciąć sobie nogi, by kupić za nie parę butów. Prentice Mulford
Prentice Mulford
Kto oczekuje nieszczęścia, prosi o to nieszczęście i otrzyma je. Prentice Mulford