Autor:
Tadeusz Kordyasz

Tadeusz Kordyasz
Strzeżmy się czynić rzeczy dobre – czyńmy zawsze najlepsze. Tadeusz Kordyasz