Autor:
Gottfried Keller

Gottfried Keller
Nie będziemy dobrzy, jeżeli nie będziemy się starali być jeszcze lepsi. Gottfried Keller