Immanuel Kant

"Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym."


Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"Nauka to zorganizowana wiedza. Mądrość to zorganizowane życie."


Ocena: 8.38 (Głosujących: 8)

"Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść."


Ocena: 8.78 (Głosujących: 9)

"Sumienie - to świadomość, że istnieje w człowieku trybunał wewnętrzny."


Ocena: 8.17 (Głosujących: 6)

"Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia, niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen, śmiech."


Ocena: 8.00 (Głosujących: 15)

"Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu."


Ocena: 7.33 (Głosujących: 6)

"Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie."


Ocena: 9.32 (Głosujących: 19)