Immanuel Kant

Immanuel Kant

Immanuel Kant

1724-1804. Filozof niemiecki. Całe życie spędził w jednym mieście - Królewcu.