Autor:
Jezus Chrystus

Jezus Chrystus
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jezus Chrystus