Jezus Chrystus

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus

ok. 8-2 p.n.e. - ok. 29-3. Główna postać chrześcijaństwa, Syn Boży i zbawiciel świata.