Roman Ingarden

Ocena: 9.18 (Głosujących: 17)

"Słowa rzucane na wiatr są jak kamienie, o które inni się potykają."

Ocena: 7.57 (Głosujących: 7)

"Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku."