Autor:
Klementyna Hoffmanowa

Klementyna Hoffmanowa
Leniwy niweczy zamiary Boga. Klementyna Hoffmanowa
Klementyna Hoffmanowa
Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa. Klementyna Hoffmanowa
Klementyna Hoffmanowa
Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia. Klementyna Hoffmanowa

Średnia ocena: 5.00 Głosów: 4

Klementyna Hoffmanowa
Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty za to, co daje, ani szczęścia równego temu, jakie chce sprawić. Klementyna Hoffmanowa