Klementyna Hoffmanowa

Ocena: 5.36 (Głosujących: 11)

"Leniwy niweczy zamiary Boga."

Ocena: 9.14 (Głosujących: 7)

"Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa."

Ocena: 6.00 (Głosujących: 3)

"Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 10)

"Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty za to, co daje, ani szczęścia równego temu, jakie chce sprawić."