Autor:
François Guizot

François Guizot
Mniej lękać się trzeba siły zła niż słabości dobra. François Guizot