Epiktet z Hierapolis

Ocena: 7.11 (Głosujących: 9)

"Opatrzność dała mężczyznom zarost, aby można ich było odróżnić od kobiet."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 14)

"Jeśli podejmiesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, ale również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać."

Ocena: 8.95 (Głosujących: 19)

"W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Łzy są pociechą nieszczęśliwych."

Ocena: 8.91 (Głosujących: 11)

"W żadnym razie nie nazywaj sam siebie filozofem i nie rozprawiaj wśród tłumu o zasadach, ale postępuj stosownie do zasad. W czasie uczty na przykład, nie opowiadaj, jak jeść należy, ale jedz jak należy."

Ocena: 9.14 (Głosujących: 14)

"Szczęśliwy nie ma czasu na pesymizm."

Ocena: 6.83 (Głosujących: 6)

"Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwóch cech - nie jest prawdziwym szczęściem."

Ocena: 9.63 (Głosujących: 8)

"Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem."

Ocena: 7.68 (Głosujących: 19)

"Cierpienie głupca leczy czas, cierpienie mędrca - rozum."