Roman Dmowski

Ocena: 8.67 (Głosujących: 15)

"Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa."