Autor:
Roman Dmowski

Roman Dmowski
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Roman Dmowski