Roman Dmowski

Ocena: 8.46 (Głosujących: 13)

"Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa."