Roman Dmowski

Ocena: 8.57 (Głosujących: 14)

"Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa."