Edmund Burke

Edmund Burke

Edmund Burke

1729 - 1797. Irlandzki polityk, pisarz, mówca i filozof. Twórca konserwatyzmu, autor "Rozważań o rewolucji we Francji".