Michał Anioł Buonarotti

"Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy."


Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką."


Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Wiersz jest ponad czas i ponad śmierć."


Ocena: 7.50 (Głosujących: 4)

"Miłość to skrzydło, które Bóg dał duszy, aby mogła się do Niego wznieść."


Ocena: 6.60 (Głosujących: 5)