Autor:
Warren Bennis

Warren Bennis
Przywództwo to zdolność przekładania wizji na rzeczywistość. Warren Bennis