Autor:
John Perry Barlow

John Perry Barlow
Człowiek rzadko myli się dwa razy – na ogół trzy lub więcej. John Perry Barlow