Przysłowia buriackie

Przysłowia buriackie
Jesień jest szczodra, wiosna skąpa. Przysłowia buriackie