Przysłowia armeńskie

Przysłowia armeńskie
Któryż człowiek, dając jałmużnę dwóm żebrakom, nie ulegnie pokusie, by dać mniej ślepemu. Przysłowia armeńskie