Memy

Obraz / mem do cytatu: Książki, które świat nazywa niemoralnymi, to są właśnie te, które wykazują światu jego własną hańbę.

Ocena: 9.36 (Głosujących: 22)

Obraz / mem do cytatu: Winniśmy uważać, by nie uczynić boga z intelektu. Ma on oczywiście potężne mięśnie, ale brak mu osobowości.

Ocena: 9.15 (Głosujących: 13)

Obraz / mem do cytatu: Zarządzanie polega na wykonywaniu zadań rękami innych ludzi.

Ocena: 8.60 (Głosujących: 10)

Obraz / mem do cytatu: Cudze kłopoty nie przeszkadzają spać.

Ocena: 7.71 (Głosujących: 17)

Obraz / mem do cytatu: Prawo do błędów nie rozgrzesza.

Ocena: 9.15 (Głosujących: 13)

Obraz / mem do cytatu: Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.

Ocena: 9.24 (Głosujących: 17)

Obraz / mem do cytatu: Nauka miłości zaczyna się od zostawiania po sobie czystej łazienki i cichego zamykania drzwi.

Ocena: 9.57 (Głosujących: 7)

Obraz / mem do cytatu: Potworność wojny jest powierzchowna, czyż nie jest bardziej tragiczne porzucone dziecko alkoholików. Wojna jest zła, ale stanowi tylko opakowanie gniewu i zazdrości, rozsadzających nasze serca.

Ocena: 8.36 (Głosujących: 11)

Obraz / mem do cytatu: Mądra żona jest szóstym zmysłem męża, głupia – usiłuje być wszystkimi.

Ocena: 7.07 (Głosujących: 15)

Obraz / mem do cytatu: Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.

Ocena: 9.33 (Głosujących: 6)

Obraz / mem do cytatu: Kobieta to dla mężczyzny sukcesu rodzaj słupa ogłoszeniowego, który reklamuje jego dobrobyt.

Ocena: 6.00 (Głosujących: 8)

Obraz / mem do cytatu: Łatwiej kochać wspomnienia niż żywego człowieka.

Ocena: 9.43 (Głosujących: 21)

Obraz / mem do cytatu: Zadowolenie z życia to SMS – sukces, miłość, spokój.

Ocena: 7.06 (Głosujących: 35)

Obraz / mem do cytatu: Mnóstwo ludzi istnieje, ale takich, co naprawdę żyją, można wskazać palcem.

Ocena: 8.44 (Głosujących: 9)

Obraz / mem do cytatu: Nadzieja jest rośliną trudną do wyplenienia. Można nie wiem ile odrąbać gałęzi i zniszczyć, a zawsze będzie wypuszczać nowe pędy.

Ocena: 9.83 (Głosujących: 6)

Obraz / mem do cytatu: Całe życie myślimy o wieczności, a pod koniec nie starcza nam życia, aby na nią zasłużyć.

Ocena: 9.08 (Głosujących: 13)

Obraz / mem do cytatu: Najpiękniejsza ze wszystkich tajemnic: być geniuszem i tylko samemu o tym wiedzieć.

Ocena: 8.63 (Głosujących: 8)

Obraz / mem do cytatu: Człowiek pośród obcych jest grajkiem bez fletu.

Ocena: 6.00 (Głosujących: 7)

Obraz / mem do cytatu: Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy sędzia.

Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

Obraz / mem do cytatu: Czas robi swoje. A ty, człowieku?

Ocena: 8.23 (Głosujących: 30)

Obraz / mem do cytatu: Lepiej dziesięć razy ciężko chorować niż raz lekko umrzeć.

Ocena: 7.50 (Głosujących: 18)

Obraz / mem do cytatu: Kobieta – dla mężczyzny zagadka, której rozwiązania szuka u następnej.

Ocena: 6.43 (Głosujących: 7)

Obraz / mem do cytatu: Zamek i klucz są dla człowieka uczciwego, nie dla złodzieja.

Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

Obraz / mem do cytatu: Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę.

Ocena: 6.76 (Głosujących: 17)