Nasze memy

Strona 67 z 89

Obraz / mem do cytatu: Człowiek jest wielki w rzeczach krańcowych: w sztuce, w miłości, w głupocie, w nienawiści, w egoizmie, a nawet w ofiarności - ale światu najbardziej brak przeciętnej dobroci.
Obraz / mem do cytatu: Są tylko dwie siły na świecie: miecz i rozum; na dłuższą metę miecz zawsze ulega rozumowi.
Obraz / mem do cytatu: Ziemia ojców, dziadów i pradziadów należy zastąpić argumentem ziemia dzieci, wnuków i prawnuków.
Obraz / mem do cytatu: Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś sprawy niż uczynić to powierzchownie; zwykły zdrowy rozsądek bowiem nie popełnia tylu błędów, co połowiczna uczoność.
Obraz / mem do cytatu: Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
Obraz / mem do cytatu: Zagadki Boże są bardziej zadawalające niż rozwiązania człowiecze.
Obraz / mem do cytatu: Miłość nie jest całkowicie gotowa. Ona się staje. Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia, ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morze w czasie łagodnej bryzy czy burzy. Nie jest triumfalnym TAK, wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw, ale jest mnóstwem TAK, które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE, które się skreśla po drodze.
Obraz / mem do cytatu: Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.
Obraz / mem do cytatu: Wiedza to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.
Obraz / mem do cytatu: Nie być kochaną - to nieszczęście; nie być już kochaną - to zniewaga.
Obraz / mem do cytatu: Bądź wdzięczny za dar najmniejszy, a staniesz się godny otrzymywać większe.
Obraz / mem do cytatu: Nigdy nie dyskutuj z głupcem - ludzie mogą nie zauważyć różnicy!
Obraz / mem do cytatu: Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu, aby je wydłużyć.
Obraz / mem do cytatu: Wierzyć to nie znaczy mieć oczy zwrócone jedynie ku Bogu, ale przede wszystkim patrzeć na świat Jego oczami.
Obraz / mem do cytatu: Należy trzymać się z dala od podejrzanych przedsięwzięć, nawet jeżeli noszą dumnie brzmiącą nazwę.
Obraz / mem do cytatu: Sól i uczucia chronią nas od zepsucia.
Obraz / mem do cytatu: Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.
Obraz / mem do cytatu: Uśmiech skraca dystans rodzącej się miłości.
Obraz / mem do cytatu: Tęsknota jest osadem w kielichu życia.
Obraz / mem do cytatu: Miłość - jedyny środek, by osiągnąć względy tych kobiet, których nie można mieć za pieniądze.
Obraz / mem do cytatu: Są książki, których grzbiety i okładki stanowią najlepszą ich część.
Obraz / mem do cytatu: Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu przetrzepania.
Obraz / mem do cytatu: Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu.
Obraz / mem do cytatu: W przeciwieństwie do pięknych kobiet, nie ma zawiści pomiędzy różami, nawet najpiękniejszymi.