Nasze memy

Strona 52 z 91

Obraz / mem do cytatu: Nie bij muchy, która siedzi na głowie tygrysa.
Obraz / mem do cytatu: Okręt jest bezpieczny gdy cumuje w porcie. Ale nie po to buduje się okręty.
Obraz / mem do cytatu: Golenie jest niekiedy jedyną czynnością wykonywaną przez mężczyznę śpiewająco.
Obraz / mem do cytatu: Ci mężczyźni są przez kobiety kochani, którzy wolą je psuć niż naprawiać.
Obraz / mem do cytatu: O swoim szczęściu dowiadujemy się od innych.
Obraz / mem do cytatu: Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą.
Obraz / mem do cytatu: Kto się poddaje, ten panuje. Wierzba poddaje się wiatrom i wiedzie jej się dobrze, aż pewnego dnia zmienia się w ścianę wierzb odporną na wiatry. To jest przeznaczenie wierzby.
Obraz / mem do cytatu: Świat wspiera się na czterech filarach. Na naukach mądrych, na sprawiedliwości wielkich, na modlitwach prawych i na waleczności dzielnych. Ale to wszystko jest niczym bez władcy znającego sztukę władania.
Obraz / mem do cytatu: Starość jest okrutnym kalectwem, któremu ze względu na powszechność nie odważono sie przydzielić kategorii inwalidztwa.
Obraz / mem do cytatu: Ludzi przygotowuje się do funkcjonowania, nie do myślenia.
Obraz / mem do cytatu: W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie.
Obraz / mem do cytatu: Głos sumienia byłby lepszym doradcą, gdybyśmy mu tak często nie podpowiadali, co ma mówić.
Obraz / mem do cytatu: Nic nie zastąpi słodyczy ust życzliwych.
Obraz / mem do cytatu: Nigdy się nie zrażać - oto tajemnica mojego sukcesu.
Obraz / mem do cytatu: Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.
Obraz / mem do cytatu: Ze wskazówek zegara brać przykład: idą zgodnym rytmem i łączą sie ze sobą co godzina.
Obraz / mem do cytatu: Wierzę w przymusowy kanibalizm. Gdyby ludzie musieli zjeść to, co zabiją, nie byłoby więcej wojen.
Obraz / mem do cytatu: Życie na Ziemi może jest kosztowne, ale zawiera w cenie coroczną darmową wycieczkę dookoła Słońca.
Obraz / mem do cytatu: Złapać męża to sztuka, utrzymać go to praca.
Obraz / mem do cytatu: Życie to jedyna gra, w której przedmiot gry musi uczyć się jej reguł.
Obraz / mem do cytatu: Geniusz widzi odpowiedź zanim zobaczy pytanie.
Obraz / mem do cytatu: Potrzebujemy miłości do sukcesu i sukcesu do miłości.
Obraz / mem do cytatu: Wybieranie mniejszego zła to wciąż wybieranie zła.
Obraz / mem do cytatu: Niech w waszych sercach zamieszka lew.