Nasze memy

Strona 50 z 75

Obraz / mem do cytatu: Chciwość pieniędzy jest największą przeszkodą w otrzymywaniu ich.
Obraz / mem do cytatu: Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.
Obraz / mem do cytatu: Ćwiczenia to bzdura. Jeśli jesteś zdrowy, nie potrzebujesz ich, jeśli jesteś chory, zaszkodzą ci.
Obraz / mem do cytatu: Zanim zaczniesz poprawiać świat, przejdź się trzy razy przez swój własny dom.
Obraz / mem do cytatu: Różnica, zachodząca pomiędzy starym kawalerem i starym mężem na tym polega, iż pierwszego mogą oszukiwać wszystkie kobiety, drugiego zaś tylko własna żona.
Obraz / mem do cytatu: Demagogia to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa.
Obraz / mem do cytatu: Pięknie zbudowana kobieta modli się przed figurą, ale własną.
Obraz / mem do cytatu: Z upływem lat lustra są coraz bardziej wyraziste.
Obraz / mem do cytatu: Światopodgląd - patrzenie na świat przez dziurkę od klucza własnych przesądów.
Obraz / mem do cytatu: Kto mówi, co chce, usłyszy, czego nie chce.
Obraz / mem do cytatu: Miłość bez małżeństwa podobną jest do wędrownego ptaka, który usiłuje spocząć na maszcie ciągle posuwającego się okrętu; lepsze jest, jak sądzę, piękne a pożyteczne zielone drzewo, co się wcale z miejsca nie rusza i na konarach złożyć można swe gniazdo, nie obawiając się, by go liny okrętowe nie zrzuciły.
Obraz / mem do cytatu: Prawda jest jak ogień, można się przy niej ogrzać, ale można się dzięki niej sparzyć.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby ludzie wiedzieli, co mówią o sobie nawzajem, nie byłoby w świecie ani czterech przyjaciół.
Obraz / mem do cytatu: Dalekosiężne plany zbyt często omijają teraźniejszość.
Obraz / mem do cytatu: Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie, i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
Obraz / mem do cytatu: Gdzie jednym się mało płaci, drugim się bardzo opłaca.
Obraz / mem do cytatu: Najwięcej zielonych świateł jest na drodze do piekła.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to jedyna siła, zdolna przekształcić wroga w przyjaciela.
Obraz / mem do cytatu: Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji.
Obraz / mem do cytatu: Czasami czyn, który przynosi godzinę szczęścia, okupowany jest latami cierpienia.
Obraz / mem do cytatu: Strona zewnętrzna człowieka jest stroną tytułową jego wnętrza.
Obraz / mem do cytatu: Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo do kogo zwrócić się o jej definicję. Miłością nazywa się kilkudniowy kaprys i związek dwojga ludzi wzajemnie obojętnych, i uczucie, w którym nie ma nic z szacunku, i flirt towarzyski, i wystygłe przyzwyczajenie, i romantyczną fantazję, i nagłe pożądanie, po którym następuje niechęć. Miłością nazywa się sto różnych złudzeń.
Obraz / mem do cytatu: Chyba nikt naprawdę nie wie, co to znaczy bać się, dopóki jego dziecko nie zacznie nagle krzyczeć w nocy.
Obraz / mem do cytatu: Zazdrościć to uznać swoją niższość.