Nasze memy

Strona 51 z 100

Obraz / mem do cytatu: Rok – okres 365 rozczarowań.
Obraz / mem do cytatu: Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.
Obraz / mem do cytatu: 35 lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają 35 lat.
Obraz / mem do cytatu: Polityk demokratyczny zawsze się sprzedaje. Bogatym za gotówkę. Biednym na raty.
Obraz / mem do cytatu: Konsultacja – uzyskanie czyjejś zgody dla dawno już podjętej decyzji.
Obraz / mem do cytatu: Dzisiaj wiele dzieci to sieroty z rodzicami.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.
Obraz / mem do cytatu: Uwielbiam pracę. To jedyny sposób na jałowość, szarość i beznadzieję.
Obraz / mem do cytatu: Plotka ma długie nogi i ostro zakończone rogi.
Obraz / mem do cytatu: Szatan boi się ludzi radosnych.
Obraz / mem do cytatu: Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe.
Obraz / mem do cytatu: Pomysły to punkty startowe wszystkich fortun.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to jedyna siła, zdolna przekształcić wroga w przyjaciela.
Obraz / mem do cytatu: Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz.
Obraz / mem do cytatu: Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejsza jest kochająca kobieta.
Obraz / mem do cytatu: Odwaga nie jest brakiem strachu, a raczej oceną, że coś innego jest ważniejsze niż strach.
Obraz / mem do cytatu: Śmierć jeszcze o nikim nie zapomniała.
Obraz / mem do cytatu: Jest takie miejsce w nas, które nazywa się sercem, i można z niego czerpać do woli. Im więcej się z niego daje, tym więcej jest do dania.
Obraz / mem do cytatu: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.
Obraz / mem do cytatu: Jeśli człowiek nie odkrył czegoś, za co jest gotowy umrzeć, nie jest zdolny do życia.
Obraz / mem do cytatu: Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
Obraz / mem do cytatu: Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie.