Józef Weyssenhoff

"Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień."


Ocena: 6.60 (Głosujących: 5)