Autor:
Horace Walpole

Horace Walpole
Świat jest komedią dla tych, co myślą, a tragedią dla tych, którzy czują - dlatego Demokryt się śmiał, a Heraklit płakał. Horace Walpole