Autor:
L. Szeligowski

L. Szeligowski
Miłość jest pięknym uczuciem, najpiękniejsze jednak to tęsknota, wypływająca z miłości. L. Szeligowski