Percy Bysshe Shelley

"Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku."


Ocena: 7.75 (Głosujących: 8)