Percy Bysshe Shelley

Percy Bysshe Shelley

Percy Bysshe Shelley

1792-1822. Angielski poeta z epoki Romantyzmu, mąż Mary Shelley.