Autor:
Ken Robinson

Ken Robinson
Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, nigdy nie zrobisz nic oryginalnego. Ken Robinson
Ken Robinson
Problemem większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nam się nie udaje - ale to, że mierzymy za nisko i odnosimy sukces. Ken Robinson