Autor:
Diana de Poitiers

Diana de Poitiers
Lata, które kobieta odejmuje, nie są stracone - dodaje je, bowiem do wieku innych kobiet. Diana de Poitiers