George S. Patton

George S. Patton

George S. Patton

1885 - 1945. Pełne nazwisko George Smith Patton Jr. Generał amerykański z czasów II wojny światowej. Kontrowersyjny, głęboko religijny, a jednocześnie bardzo porywczy i wulgarny. Wierzył w reinkarnację i uważał się za wcielenie wojowników i żołnierzy z dawnych epok. Po zakończeniu wojny był zwolennikiem dalszej walki ze Związkiem Radzieckim.