Autor:
Mikołaj Ostrowski

Mikołaj Ostrowski
Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. Mikołaj Ostrowski