John Stuart Mill

John Stuart Mill

John Stuart Mill

1806-1873. Angielski myśliciel polityczny i ekonomista.