Autor:
Edward Lipiński

Edward Lipiński
Pieniądz otwiera drzwi, a zamyka usta. Edward Lipiński