Autor:
Roma Ligocka

Roma Ligocka
Powiadają, że starość nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed starością. Roma Ligocka "Tylko ja sama"