Autor:
Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki
Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.
Ignacy Krasicki

Średnia ocena: 8.67 Głosów: 6

Ignacy Krasicki
Pełno widzisz Messalin, rzadko - Penelopy. Ignacy Krasicki

Średnia ocena: 8.50 Głosów: 6