Autor:
Ricarda Huch

Ricarda Huch
Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. Ricarda Huch