Autor:
Horst Wolfram Geissler

Horst Wolfram Geissler
Lepiej być szczęśliwym głupcem niż nieszczęśliwym mędrcem. Horst Wolfram Geissler