John Kenneth Galbraith

"Ekonomia jest użyteczna tylko jako forma zatrudnienia dla ekonomistów."


Ocena: 7.56 (Głosujących: 9)