Georges Elgozy

"Prawdę równie niemiłą do usłyszenia jak miłą do powiedzenia nazywamy cynizmem."


Ocena: 9.20 (Głosujących: 5)