Autor:
Raymond Devos

Raymond Devos
Aby nie oszaleć, nieraz musimy udawać szaleńców. Raymond Devos