Autor:
Noel Coward

Noel Coward
Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. Noel Coward
Noel Coward
Łatwiej ofiarujemy nasze serce niż nasze pieniądze. Noel Coward