Autor:
Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson
Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. Henri Cartier-Bresson