Autor:
Adam Asnyk

Adam Asnyk
Posyłam kwiaty,
niech powiedzą one
To, czego usta
nie mówią stęsknione.
Adam Asnyk