Autor:
Akbar Wielki

Akbar Wielki
Świat jest mostem - przejdź po nim, ale nie buduj na nim. Akbar Wielki