Zasady korzystania z serwisu

1. Firma PROVERBIUM z siedzibą w Białymstoku przy ul. Próżnej 3 (zwana dalej "Operatorem Serwisu") przekazuje Państwu stronę www.zamyslenie.pl (zwaną dalej "Serwisem") dla celów informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych. Zapraszamy do przeglądania, pobierania materiałów i korzystania z Serwisu. Poprzez wejście na stronę Serwisu i korzystanie z niej akceptują Państwo niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Zamyslenie.pl (zwane dalej "Zasadami") bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych Zasad, prosimy nie korzystać z Serwisu.

2. Operator Serwisu udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na przeglądanie, współdzielenie, drukowanie i pobieranie treści ze strony Serwisu na użytek własny. Operator nie udziela prawa do licencjonowania, ponownego publikowania, rozprowadzania, kopiowania, przenoszenia, sublicencjonowania, przekazywania, sprzedaży, przygotowywania utworów zależnych lub prawa do innego rodzaju korzystania w celach innych niż na użytek własny z treści zamieszczonych w Serwisie. Żadna z treści nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub stawać się częścią jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego, innego niż przeznaczony na użytek własny użytkownika.

3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób, który mógłby lub prowadziłby do uszkodzenia lub pogorszenia stanu Serwisu, serwera lub sieci będących podstawą funkcjonowania Serwisu, jak też ingerowanie w korzystanie innych osób z Serwisu.

4. Udzielamy Państwu również ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do tworzenia linków czy odsyłaczy do Serwisu lub Treści w nim zamieszczonych, pod warunkiem, że odsyłacze te nie będą przedstawiały Operatora ani Serwisu w fałszywym, wprowadzającym w błąd, negatywnym lub w inny sposób obraźliwym świetle lub sugerowały, że strona, zakładka lub treść, do której odsyłacz prowadzi, jest sponsorowana lub wspierana przez Operatora lub Serwis.

5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany lub modyfikacji treści, materiałów lub informacji pojawiających się w Serwisie lub mających związek z Serwisem, łącznie z niniejszymi Zasadami, w dowolnym czasie. Operator może w dowolnym czasie wprowadzać poprawki do niniejszych Zasad zamieszczając je w Serwisie. Poprawki do niniejszych Zasad są dla Państwa wiążące i dlatego należy co jakiś czas sprawdzać zakładkę z Zasadami, aby zapoznać się z ich aktualnie obowiązującą wersją.

6. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawność materiałów zamieszczanych w Serwisie, jednakże nie może zagwarantować ich dokładności i precyzji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji zamieszczanych w Serwisie.

7. Serwis może zawierać treści osób trzecich i linki do innych stron WWW całkowicie niezależnych od Serwisu i Operatora. Treści osób trzecich oraz linki zamieszczane są wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią akceptacji, rekomendacji lub poręczenia Operatora. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub rzetelność informacji osób trzecich, jak też za produkty i usługi sprzedawane za pośrednictwem strony, do której link zamieszczono w Serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z informacji osób trzecich. Wszelkie umowy, transakcje i inne ustalenia pomiędzy użytkownikiem a stronami osób trzecich zawierane są i czynione wyłącznie na ryzyko użytkownika. Po kliknięciu na link do strony osoby trzeciej użytkownik opuszcza Serwis. Operator nie gromadzi i nie kontroluje danych osobowych przekazanych przez użytkownika na stronie, na którą użytkownik został przekierowany, będą one natomiast podlegały regulacjom określonym w polityce prywatności lub w warunkach korzystania z tej strony. Celem uzyskania informacji na temat praktyk dotyczących polityki prywatności strony, na którą użytkownik został przekierowany prosimy zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z tej strony.

8. Integralną częścią niniejszych Zasad jest Polityka Prywatności.

9. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 8 maja 2015 r.