Nasze memy

Strona 72 z 104

Obraz / mem do cytatu: Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i serce olśnione czułością.
Obraz / mem do cytatu: Wierzyciel to osoba, która wierzy, że się jej jeszcze zapłaci.
Obraz / mem do cytatu: W psach znajdujemy prawdziwych przyjaciół. One nas kochają bez wygłaszania opinii i bez próśb o pożyczkę.
Obraz / mem do cytatu: Najcenniejszą rzeczą na świecie jest rozum, ale najbardziej kosztowną - brylanty.
Obraz / mem do cytatu: Żal za stratą tego, cośmy kochali, jest jeszcze szczęściem w porównaniu z koniecznością życia wśród tego, co nienawidzimy.
Obraz / mem do cytatu: Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna.
Obraz / mem do cytatu: Miłości nie zmienią za krótkie dla niej godziny czy tygodnie.
Obraz / mem do cytatu: Zacznijmy wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak każdego roku
Obraz / mem do cytatu: Największe ludzkie ambicje ledwo łaskoczą skórę planety.
Obraz / mem do cytatu: Życie jest sztafetą. Możesz wygrać wyścig w następnym pokoleniu.
Obraz / mem do cytatu: Prawdziwy mężczyzna lubi dwie rzeczy - niebezpieczeństwo i zabawę, dlatego lubi kobiety, gdyż są najniebezpieczniejszą zabawą.
Obraz / mem do cytatu: Pierwsza miłość jest jak piętka świeżego chleba.
Obraz / mem do cytatu: Silny działa ręką, mądry rozumem, a sprytny - kimś trzecim.
Obraz / mem do cytatu: Jeżeli szczęście byłoby na sprzedaż, to ludzie kupowaliby z pewnością zawsze o jeden numer za duże.
Obraz / mem do cytatu: Piekło kobiet tkwi w pokusach, którym nie mogą ulec.
Obraz / mem do cytatu: Dziwna jest sława. Augiasz nie zasłynął przez swoje konie, ale przez łajno tych koni.
Obraz / mem do cytatu: Zwierzęta, które nie dają się dobrowolnie ostrzyc ani wydoić, są napiętnowane mianem
Obraz / mem do cytatu: Czas nie stoi w miejscu. Umiesz więcej od Pitagorasa, a możesz oblać maturę.
Obraz / mem do cytatu: Wszystko, co piękne, jest dzieckiem tęsknoty.
Obraz / mem do cytatu: Wolność to prawo czynienia wszystkiego, co nie jest zabronione.
Obraz / mem do cytatu: Niektórzy żyją jakby Kopernik nie istniał - myślą, że wszystko kręci się wokół nich.
Obraz / mem do cytatu: Są dwa typy szaleńców: ci, którzy nie wiedzą, że umrą, oraz ci, którzy zapominają, że żyją.
Obraz / mem do cytatu: To, co dla larwy jest końcem świata, reszta świata nazywa motylem.
Obraz / mem do cytatu: Nie gardź sobą, że przegrałeś bitwę. Trzeba znacznej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bitwy przegrywa.